Home Макал-лакаптар (часть 2) Катташпаса тууган кор, Жугурбосо буудан кор