Home Макал-лакаптар (часть 4) Копсон - жарыласын, толсон - тогулоорсун