Home Макал-лакаптар (часть 4) Корбойт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа