Home Галерея

0 22274
Ката бизден, кечирим сизден / Ошибка наша, прощение ваше Коп...

0 13597
Айла алтоо, акылы жетоо Жер куураса, алабата чыгат ...

0 32408
Уулу бардын оорду бар, Кызы бардын сыйы барОзоктон чыккан орт жаман, Оздон чыккан жат жаманВ.Г. Белинский: Борьба есть условие жизни:жизнь умирает, когда оканчивается борьба.Эмгек кылсаң...

0 7618
Туулган жердин топурагы алтын, эли мазар Бактылуу болуш мүнөздөн, Баатыр болуш күрөштөн. Балалуу үй – базар, Баласыз үй — мазар. Пей кымыз, жуй боорсоки, танцуй Кара Жорго и...

0 2280
Даздравствуют настольные игры! Боорсок представляет Вашему вниманию фотоотчет с организованных нами настольных игр для кыргызстанцев в Москве. Игры организованы для объединения, знакомства друг с...