Home Галерея

0 24032
Ката бизден, кечирим сизден / Ошибка наша, прощение ваше Коп...

0 14390
Айла алтоо, акылы жетоо Жер куураса, алабата чыгат ...

0 35843
Уулу бардын оорду бар, Кызы бардын сыйы барОзоктон чыккан орт жаман, Оздон чыккан жат жаманВ.Г. Белинский: Борьба есть условие жизни:жизнь умирает, когда оканчивается борьба.Эмгек кылсаң...

0 7917
Туулган жердин топурагы алтын, эли мазар Бактылуу болуш мүнөздөн, Баатыр болуш күрөштөн. Балалуу үй – базар, Баласыз үй — мазар. Пей кымыз, жуй боорсоки, танцуй Кара Жорго и...

0 2441
Даздравствуют настольные игры! Боорсок представляет Вашему вниманию фотоотчет с организованных нами настольных игр для кыргызстанцев в Москве. Игры организованы для объединения, знакомства друг с...